Chai xịt tẩy keo, nhãn dán, băng dính đa năng 400 ml

49.000 

  • Làm mềm lớp keo
  • Không làm hỏng bề mặt sơn ô tô
  • Dùng cho bề mặt kim loại
  • Dùng cho bề mặt kính
Bình xịt tẩy keo
Chai xịt tẩy keo, nhãn dán, băng dính đa năng 400 ml

49.000