Miếng dán hõm cửa ô tô chống xước, không màu

12.000 

  • Chất liệu: Nhựa PVC
  • 1 túi bao gồm 4 miếng dán
  • Bảo vệ hõm cửa ô tô
  • Không màu
Miếng dán hõm cửa xe ô tô
Miếng dán hõm cửa ô tô chống xước, không màu

12.000