Ô che nắng cho xe ô tô (loại cao cấp có bao da, 2 kích cỡ)

160.000 180.000 

  • Công nghệ nano titan-bạc
  • Có lớp bao da cao cấp
  • 2 kích cỡ cho xe 4 chỗ, 7 chỗ
  • Gấp gọn khi không sử dụng
ô che nắng ô tô
Ô che nắng cho xe ô tô (loại cao cấp có bao da, 2 kích cỡ)